Atles blogg

Har vi nok galskap i våre drømmer?

Kampen for tilværelsen blir stadig tøffere. Vi må bli mer unike og nærmest inneha en kontinuerlig omstillingsevne. Men hvordan tenker, realiserer og kommuniserer vi? Er vi sterke nok i bevisstheten på utvikling, eller er vi mest opptatt av å vinne den lokale handelskampen? Jeg mener at vi må prioritere arbeidet med nasjonal oppmerksomhet og jobbe for flere besøkende inn til regionen. I vår region har vi mye bra, men dagens muligheter utfordrer oss til å tenke annerledes og nytt. Mitt forsett for 2016 er å være mer crazy - skape villere drømmer og stimulere for økt besøk til regionen

Vi må ha større galskap og villere drømmer for å få mer oppmerksomhet på nasjonalt plan. Det vil stimulere mer interesse og nysgjerrighet til vår region. Ikke bare for Besøks- og opplevelsesnæringen, men det vil gi positivitet til både næringsutviklings- og bostedssattraktivitet. Vi må utnytte dagens markedsmuligheter annerledes og bedre enn i dag. Skal vi få vekst over tid må vi samhandle om økt gjestestrøm inn til regionen. Samt styrke ulike merkenavn i regionen og heve blikket ut av regionen. 

Sørlandsbadet 

Sørlandsbadet er i en prosess der vi ser på utvikling og utbygging. Utfordringen er å finne den aktiviteten eller attraksjonen som gjør at flere ønsker å besøke oss. Vår utfordringen er å bygge det som gjør at gjester ønsker å komme til oss. En viss porsjon galskap bør det være for å trigge til en ekstra tur men også for oppmerksomhetens skyld. Vi trenger en "MÅ GJØRE SAK" og krysse av på to-do lista. Foreløpig ser vi på en fysisk utvikling av selve bygges samt å utvikle badeøya vår. Her har vi sett på muligheten for et glasshus over deler av øya. Men det i seg selv blir ikke nok tiltrekningskraft. Vi må utfordre både vår komfortsone samt kunnskap og innsikt i hva som kan stimulere potensielle gjester til å komme til oss. Her må vi altså utfordre oss selv på ville drømmer og høy kunnskap og kompetanse. Vår kamp er ikke å "vinne" over svømmeanleggene i regionen eller Kristiansand - eller andre attraksjoner. Det trekker ikke flere gjester til regionen. Vi må heve blikket mot et nasjonalt fokus. Vi ønsker å trekke gjester og turister inn til vår region. Da kan vi få vekst i regionen og Besøks- og opplevelsesnæringen utvikler seg. 

 

Glasshus På Badeøya

Vi drømmer om et glasshus på deler av badeøya vår. Men utfordringen vår er hva vi ønsker å ha av aktiviteter. Har du noen ønsker så del dem gjerne med oss. Vil flere bord og stoler tilrekke gjester, hva med ei innedørs sandstrand, eller et rør å krype under øya i? Hva tror du gjestene vil bli tiltrukket av og begeistret for å gjøre?

 

Landsdelens største landemerke - Lindesnes Fyr.

For å vinne kampen om tilværelsen, vekst i regionen, så må vi tørre å prioritere og spisse noen produkter. Vi vinner ikke flere turister og gjester med å behandle alle likt eller at alle skal være like synlige. Ett av våre fremste attraksjoner og landemerker er Lindesnes Fyr. Faktisk et av Norges mest kjente landemerker, og det representerer motpolen til Nordkapp. Lindesnes Fyr er en attraksjon som bidrar til økt turisme til Sørlandet, men det er også i landsdelens interesse at vi "bruker" fyret som et fyrtårn og turistmagnet. Vi ser flere paralleller til hvordan kjente landemerker utvikler seg og posisjonerer seg for å øke turiststrømmen, styrke merkevaren og fokus på økt omsetning med påfølgende synergier til omgivelsene. Slike synergier og ringvirkniger vil kunne ha stor betydning for handel- og serviceomsetningen på de respektive steder. En omsetningsøkning som ville være fjern med ensidig fokus på seg selv. Hva om vi kopierte ideen som Nasjonale turistveger har med å kombinere design og bedre opplevelsesmuligheter til Lindesnes Fyr?

 

Lindesnes Fyr Med Bro 1 (1)   

Hva med å bygge en "bro"på utsiden av Lindesnes Fyr. Tettere på været, sterkere naturopplevelse, større attraksjonskraft og styrket merkevare. Samt øke sikkerheten. Vil det gi økt trafikk av gjester?

 

By- og stedsutvikling.

Mandal er Norges Livekonsert by nummer 1. Hvordan kan Mandal by utnytte den posisjonen kommunikasjons- og markedsmessig for å øke besøket og attraktiviteten til byen, samt bidra til sterkere vekst for hele regionen? Mitt utgangspunkt er at en by med tydellig identietet og sterk merkenavn øker trafikken sin. Med økt vekst til en by, så blir det ringvirkninger og slike ringvirkninger kan ikke en liten bedrift eller butikk klare å få til alene. Sterke bysentere er viktig for utvikling av vår region. Byidentitet skapes av substans og av aktører i byen, ikke av ren infrastrukturutbygging. Når vi prater om musikk og konserter kan vi gjerne svinge innom blindveien i blindveien som grunder Tor Åge Eikerapen som så mange ganger har ytret. Eikerapen ROOTS Festival er et konsept som er spisset med et virkemiddel som fenger langt utover Åserals og Sørlandets grenser. I de første årene fremstod den med galskap og et unikt konsept som mange ble observent på. Kan en slik festival bidra til å utvikle skidestinasjonen Åseral eller Sørlandet generelt sett? 

 

Trond Arne Hageland Skalldyrfestivalen

Foto: Trond Arne Hageland. Bildet er fotografert under Skalldyrfestivalen 2015 like før Ylvis konserten. Denne lørdagskvelden ble "all time high" med besøkende i sentrum med flotte opplevelser. Hva gjør det med bevisstheten og opplevelsesverdien til gjestene? 

 

Sykkelritt Nordkapp - Lindesnes.

Utgangspunktet for vår region er at vi har mye som er meget bra, men det ligger potensielle muligheter til å utnytte dagens markedsmessige muligheter. Vi må kommunisere og spisse våre fortreffeligheter annerledes. Oppmerskomhet skaper nysgjerrighet. Nysgjerrighet skaper muligheter. En slik oppmerskomhet bidrar også til å styrke merkevarene våre. Vi har masse rundt oss og i mange tilfeller ser vi ikke skogen for bare trær. Jeg har nevnt Lindesnes og Nordkapp, hva om det var realiserbart å arrangere ett sykkelritt mellom Nordkapp og Lindesnes Fyr ? Vi har Tour des Fjords med TV sendinger, hvorfor har vi ikke en dialog med dem om å samarbeide og se på bidrag for å heve arrangementet. Ikke at vi nødvendigvis er så gode. Men å ha dialog og gi muligheter til ledelsen om å utvikle rittet kan muligens forløse noen ideer. Hva med havseilas eller triathlon konkurranse ved Lindesnes Fyr? Idrettsarrangementet er en sterk voksende bransje innen Besøks- og Opplevelsesnæringen. Er vi nok på hugget for å utnytte mulighetene som ligger her?

 

11393376_473059739528235_2187188891656550302_o

Fotograf azymongruchalski/ tourdesfjords. Tour des Fjords gjennskaper noe av det vi ser fra store sykkelritt i Europa. Med TV sendinger når de ut til et stort volum seere.  

 

Norwaii.

Hawaii er fjernt og langt fra oss, men fremstår eksotisk og som et elderado for surfere. Surfemuligheten har skapt mye oppmerksomhet til Hawaii og bidratt til mye innen turismen. Men dette er nødvendigvis ikke så langt fra oss allikevel. Det er et elderado også på Lista som gir unike muligheter for surfere. Ett spisset produkt som kan fenge betydelig mer mht oppmerkosomhet til Farsund, Lista og regionen generelt sett, i motsetning til å markedsføre de flotte Listastrendene. For mindre enn ett år siden hadde www.boardseeker.com en artikkel med unike bilder fra fotograf Otto. L. Motzke med tittelen "Updated Scandinavian secret - The hidden gems of Norwaii. Surferne har funnet sitt elderado, men ser vi andre mulighetene?

 

Otto L Motzke

Fotograf: Otto L. Motzke. Bildet er et av mange flotte bilder som er hentet fra artikkelen til www.boardseekermag.com 

 

Attrasksjonsaktiviteter og utvikling på Sørlandsbadet.

Sørlandsbadet gjennomførte en ringvirkningsanalyse tidlig i 2015 der årlige ringvirkninger på kr 100 millioner ble dokumentert. En utvikling vil mest sannsynlig generere ytterligere økning på ringvirkninger til regionen. Jeg oppfordrer til å tenke annerledes, skape villere drømmer. Endel av dette er ikke revolusjonerende, men noe er allikevel litt utenfor A4 boksen. Men sammen kan vi jobbe mer i en "tankeboks" og kreere villere drømmer og mer galskap og realisere. Når jeg stikker hodet frem og mener noe om andre, så ønsker jeg også tilbakemelding. Vi har startet en prosess om hva og hvordan utvikle Sørlandsbadet. Vi har noen fysiske rammer som gir oss muligheter. Men innholdet i disse A4 boksene trenger vi innspill på. Vi må skape noe i utviklingen. Det nytter ikke å sette opp stoler og bord i et utbygg, det må være en aktivitet som trekker oppmerksomhet og trigger til besøk. Innen meget kort tid kommer vi opp med eget spørreskjema på vår hjemmeside Sørlandsbadet der vi både stiller spørsmål og inviterer til diskusjon om hva gjesten ønsker seg. Tettere dialog med gjester og kunder har vist seg å være bra for utviklingen. Vi inviterer til en tenkeboks.

 

Itec Entertainment

Bildet er hentet på prosjekteringsarbeidet som Itec Entertainment har gjort for oss i 2015. Vår utfordring er å skape de riktige aktivitetene som gjester blir tiltrukket av og begeistret for å gjøre. Skaåpe større gjesteopplevelsesverdi.

 

Økt galskap og bedre synlighet

En utfordring vi har er at vi i mange tilfeller tror på en aktivitet. Men med dagens muligheter må en få oppmerksomhet og snu opp ned på problemstillingen. Vi må heller spørre oss om hva skal til for å få nasjonal oppmerksomhet og etterpå se på hvilke virkemidler som må benyttes. Å vinne oppmerksomhet er første bud i kampen om vår eksistens og vekst. Jeg har ytret meg om både oss selv og våre utfordringer og så har jeg tillatt meg å mene noe om både Lindesnes Fyr, Lista og andre. I så måte mottar jeg gjerne både kritikk og forslag for å utvikle Sørlandsbadet eller tiltak til økt turiststrøm til Sørlandet. men mitt motto og forsett for 2016 er å drømme villere og skape mer galskap der motivet er å øke gjestestrømmen inn til regionen og bedre synligheten vår. Vi må tørre å by på oss selv, invitere til galskap og ville drømmer. Da øker våre muligheter.  Beskjedenhet er et dårlig konkurransefortrinn!

 

Krohn Traaseth

Anita Krohn Traaseth, adm. dir i Innovasjon Norge.

Anita Krohn Traaseth, Direktøren for Innovasjon Norge, har uttalt at de som lykkes er også de som har hatt de ville drømmene. Det vil ikke si at alle med ville drømmer lykkes - men vi må tørre å ha en galskap i drømmene hvis vi har mål om vekst. Unnlater vi målet om vekst så løper vi en betydelig risiko for fremtidig drift. Våre gjester er kravstore, skjer det lite endringer kommer andre aktører og andre regioner opp med "nye ting" som fenger gjestens oppmerksomhet og nysgjerrighet. Da har vi tapt.

 

Ett 2016 med villere drømmer, og for å bruke Walt Disney sine ord. "If you can dream it, you can do it!"

Med de beste ønsker for 2016.

 

DSC_0997 (1)

Walt Disney sitt motto var, "If you can dream it, you can do it". Walt Disney har bygget mange opplevelsesparker, blant annet  Disneyland.  

27.12.15