Atles blogg

Kamp mot doping - vi ønsker oss ett Rent Senter

Sørlandsbadet Trening har en absolutt 0-toleranse overfor dop. I Norge er det forbudt og straffbart å kjøpe, bruke og selge dop. Vi arbeider for å skape en positiv og god treningskultur på vårt senter. Da er forebyggende tiltak mot dop naturlig. Bli med i kampen mot doping!

Vi vet at det er medlemmer hos oss som benytter dop og at det mest sannsynlig også har blitt omsatt dop på vårt treningssenter. Dette kan vi ikke akseptere og vi må gjør tiltak. Det er ikke mange, men det er alikevel akkurat det antall for mange.

Det er straffbart å kjøpe, bruke og selge dop i Norge idag. Hvorfor anmelder vi det ikke til Politiet eller får besøk av Anti Doping Norge?

For det første jobber vi med tiltak for å skape en stimulerende, motiverende og hyggelig kultur på Sørlandsbadet Trening. En sosial og attraktiv arena er viktig for å skape denne kulturen. Det skal være et treningssenter for alle og den skal favne bredt. Vi håper at denne positive kulturen kan være et "våpen" mot doping.

Vi har fått tilbakemeldinger på utfordringer mht dop og konkrete tips. Samt at våre veiledere observerer unormal utvikling på enkelte medlemmer hos oss. Det er ikke normalt å "vokse" fra en spinkel kropp til en stor og kraftig kropp innen meget kort tid. Det er heller ikke normalt å "plutselig" hoppe opp 20 - 30 kg i hva du klarer å løfte. Vi ser også i sosiale medier, bilder som ligger ute og tatt på Sørlandsbadet, på toalettet og andre steder i bar overkropp. Holdninger i apparatsalen der det ikke er en vanlig singlet som benyttes, men at overdelen så godt som ikke er tilstede med meget dype utringerer i front og på sidene under armene. Det følger ikke direkte at disse bruker dop, men vi vet at enkelte av disse er blant de mistenkte 

Det er normal skikk og bruk å kle seg anstendig på et treningssenter. Dette for ikke å virke støttende på andre men også for å bygge en god kultur med en hyggelig og trivelig sted å oppholde seg. Vi skal trives å være der. De fleste treningssentere har en eller annen for for kleeskode. Det er mer regelen enn unntaket. Vi vet at dopere liker å vise frem kroppen sin, derfor er bruk av T shirts et virkemiddel - når teksten "anstendig kledd ikke følges". 

Kjøp, bruk og salg er som sagt forbudt. Men det er en utstrakt handel innen dop. Den samfunnsmessige utfordringen er at det er i ferd med å etableres en usannsynlig stor handel innen "næringen". Den er selvsagt svart. Skal vi passivt akseptere at den etableres?

 

Ny -aerlig -talt -kampanje

Anti Doping Norge proklamerer seg som en av verdens fremste innen toppidrett. Vi vet alle at doping er en utfordring i toppidrett. Noen idretter har tøffere utfordringer enn andre. De ulike idrettsgrenene angriper det også ulikt. Det som er vesentlig er at offentlige organer, ledelse og administrasjoner i de ulike idrettsgrener viser en offensiv holdning og utøver god etikk overfor utfordringene.

Anti Doping Norge har sin satsning overfor treningssentere og idrettsklubber i Norge som går under begrepet "Rent Senter". Her er Sørlandsbadet medlem, og som medlem kan vi kommunisere at vi er medlem av Rent Senter, vi mottar informasjon og forebyggende materiell mht skadevirkninger og ikke minst at det er ulovlig og straffbart. Vi kan få besøk - og vi har hatt besøk. Dette er forebyggende tiltak. Anti Doping Norge kan også bestilles mht kontroller og prøver. Det er minst to utfordringer med dette. For det første er det svært kostbart å få dem på besøk og utøve en kontroll. For det andre så er det alltid en stor sannsynlighet for at mistenkte ikke tester positivt. Vi vet at dopingpreperater tas i perioder og at mht ulike preperater så er det ulik lengde hvor lenge det sitter i kroppen. Utøves en test og mistenkte går fri, altså tester negativt. Så vil denne personen gå fri - da har vi "bommet" og så sitter vi igjen med "Svarte Per". Vi har ikke ressurser å teste på ny. Her burde det vært enklere og rimeligere å benytte tjenestene fra Anti Doping Norge.

Men - Anti Doping Norge er i gang med "ÆRLIG TALT" kampanje. Her stiller bl a. Marit Bjørgen og Steffen Kjærgaard opp. Det kan leses mer på Anti Doping Norge

Er du i tvil hva doping kan gjøre med kroppen din, så har vi to gode historier:

Den lange veien tilbake:

Morten Heierdal bygde opp kroppen med anabole steroider. Nå må han bygge opp hele livet sitt igjen. 

 

Kroppen som gikk til hodet. Steroidene ødela psyken min:

Sarah drømte om den perfekte kroppen og begynte med anabole steroider. Nå drømmer hun bare om å bli medisinfri igjen.

 

Ved å politianmelde så er bevisbyrden vanskelig, det vil igjen si sannsynlighet er stor for at vi ikke lykkes med å ta mistenkte. Utøves en lokal test så er igjen sannsynlighten stor for at mistenkte slipper unna med en negativ test. Både mht at testen kan manipuleres eller at personen ikke har sporbare stoffer igjen i kroppen. Vi skal heller ikke glemme at personvernet er meget sterkt i Norge, dvs at reglement og lover må følges meget nøye, hvis ikke har vi "tapt saken". Vi er en rettsstat så personvernet er viktig.

T Shirts 2

En viktig jobb for oss som er aktive i idretts Norge er er å forebygge - informere og gjøre tiltak. Å være synlig med en 0-toleranse er en viktig jobb. Anti Doping Norge jobber mye med forebygging:

Jakten på ærligheten

Anne Katrine Aas jobber ikke bare for å ta juksemakerne. Hun jobber for at rene utøvere skal få det gullet de fortjener. Her forebyggende arbeid det viktigste.

Ett av de viktigste og sterkeste virkemiddel vi som treningssenter har er å vise offentlig at vi jobber mot doping og at vi har en 0-toleranse.

Hvis alle som er mot doping er med på "oppropet" med å markere sin motstand med å trene i T shirts da utøver vi en demonstrasjon og viser daglig en "makt" overfor dem som er dopere. Vi har forståelse for at mange synes det er behagelig å trene i singlet, men håper at over en liten periode så er kampen mot doping viktigere. 

Er du med i kampen mot doping?

26.10.14