Atles blogg

Felles løft for Handel-, service- og reiselivsnæringen.

Vi gleder oss alle over ny E39 som vil gjøre transport og logistikk enklere og kjappere. Kortere avstander samler hele Sørlandet. Samtidig er vi bekymret for at E39 kommer for langt unna de fleste byer og steder. Vi må glemme bekymringene og posisjonere oss for fremtiden. Konkurranse og samhandling hånd i hånd. Klyngearbeid i praksis.

Kampen om tilværelsen
Det er mer regelen enn unntaket at det er interne kamper og rivaliseringer mellom sentrum og handelssentere, og ikke fokus på å bygge felles identitet og merkevare for å styrke nettopp ditt tettsted eller by. En by vil alltid være et reisemål, og da må fokus og ressurser benyttes til å styrke dens identitet for fremtiden. Det handler ikke om "din butikk". Kampen handler om sysselsetting, bostedsattraktivitet og fremtidige levekår. Vi må stå samlet for å ha fokus på by- og regionsutvikling for våre fremtidige generasjoner. Samtidig er vi bekymret for at E39 skal komme for "langt unna". Vi må arbeide sammen og gripe mulighetene og ikke skygge unna!

Jeg håper at naboen blir enda bedre!
Vi må "ruste" oss og tenke mer langsiktig og visjonært. Vi må ha ambisjoner! Vi må glede oss over andres suksess. Det beste er at naboen og hans nabo igjen lykkes. Så må vi tenke. Så gode skal vi også bli! Det betyr at mulighetene til at besøksmønsteret og besøksvolumet øker. Har vi da gode produkter, opplevelser og service. Da er vi på rett kurs. På Sørlandet, og spesielt i vestre del så er bosetningen spredt og den er lav. Ressursgrunnlaget er ikke stort nok for at hver by skal vokse inn i himmelen. Vi må stå samlet slik at fokuset retter seg til Sørlandet, og for oss - vestre del. Da kan vi dra lasset og samhandle for en god eksistens for de fremidige Sørlendinger og dens sysselsetting. Da overlever også min butikk.

Shopping weekend til København
I gamle dager reiste vi på ferie hvert tredje år. Idag er vi alltid på tur og det er like enkelt, og like rimelig å ta en tur til København som det er å ta en weekend på Sørlandet. Desto sterkere hver enkelt av oss blir og desto bedre vi er til å samhandle for å styrke Sørlandet og regionen vår, desto mer synlig blir vi. Attraksjonskraften og synligheten øker. Skal vi kjempe hver vår kamp, så er veien til suksess uendelig lang om ikke umulig. Vi må bli synlige, og vi må ha spydspisser for å skape oppmerksomhet, nysgjerrighet og kjennskap. Hvis alle var like og alle skulle synes, da vil ingen oppdage oss! Vi må ha sterke merkenavn og hver enkelt må tenke identitet og merkenavn. Butikk som by. Da vil regionen som helhet øke sin attraksjonskraft. Hvilken identitet har egentlig din by du bor og jobber i?

Konkurranse og samhandling hånd i hånd
Skal vi vinne fremtiden så bør vi bli dyktigere til å samhandle og vi bør bli dyktigere til å konkurrere. Vi skal ikke utkonkurrere hverandre, men konkurransen skal gjøre oss enda dyktigere. Hver og en av oss. Så skal vi samtidig være venner og samhandle slik at helheten bli synlig ute i Norge og ute i verden. Desto sterkere identiteten til hver by og tettsted blir desto sterkere blir regionen og Sørlandet. Skjærgården på Sørlandskysten er unik i verdenssammenheng. Lindesnes Fyr er Norges sydspiss og vindu mot Europa. Listastrendene er Norges mest unike strender med et fantastisk lys. Norges mest spektakulære lakseopplevelser får du i Kvås. Under er på verdenskartet og vil trekke nye og flere utlendinger til Sørlandet.

Det handler om vår fremtid. Sikre sysselsetting, ha vekst og fokus på bostedsattraktivitet, nærings- og besøksattraktivitet. Konkurranse og samhandling hånd i hånd.

Vi må ha ambisjoner om å være verdensmestere. Med de beste ønsker for 2018!

 

20.12.17