Atles blogg

Fremtiden skaper vi!

Sørlandsbadet er i en utviklingsprosess. Det er nå besluttet å utrede et parallelt løp med hvilke mulighet det er til å realisere Knertenparken. Studier har vist at en Knertenpark kan bidra til å doble ringvirkningene som Sørlandsbadet skaper. En slik utvikling vil gi de beste forutsetninger for Sørlandsbadet sin fremtid. Samtidig som det kan gi varige konkurransefortrinn for regionen. Vi starter nå utredningen om å realisere Knertenparken. Fremtiden må vi skapes. Vi må våge å tørre!

_C1A6700 Bilde5

 

Varige konkurransefortrinn

Sørlandet er "Barnas landsdel" og Kristiansand arbeider med utvikling av "Barnas by". Hvis vi i vestre del kan realisere en temapark som Knertenparken like i nærheten av Sørlandsbadet vil det gi oss muligheter til varige konkurransefortrinn og bidra til å forsterke Sørlandet som Barnas Landsdel. En temapark er å definere som en primærattraksjon som har en  drivkraft til å trekke betydelig med gjester utenfra både regionen og landsdelen. Med Sørlandsbadet bare noen meter ved siden kan dette bli en familiedestinasjon der varige konkurransefortrinn kan skapes. Anleggene vil utfylle og forsterke hverandre, og ikke i konkurrere mot hverandre. Vi har behov for verdiskapning og vi har behov for økt attraksjonskraft  for å stimulere til vekst. Vekst vil gi økt sysselsetting, økt kompetansebehov og økte skatteinntekter. 

 

Bilde3

 

Verdiskapning.

Det er et mål å få flere besøkende inn til regionen samt få eksisterende besøkende til å besøke oss flere ganger. Videre håper vi at de blir i noen dager ekstra og også oppdager annet å gjøre. Dette genererer verdiskapning til flere. Overnatting, cafèer og restauranter, butikker og andre tjenester. Hvis vi kan skape attraksjon som får gjestene til å bli her lengre vil det øke ringvirkningene betydelig og mange andre nyter godt av en slik utvikling. Verdiskapningen spres over et større geografisk område. Vi vet at mange turister har relativt stor geografisk radius under ferieturer. Det åpner seg nye muligheter.

 

Svoemming (1)  Bilde4

 

Døråpner for regional utvikling

Sørlandsbadet har bidratt med 1 milliard i ringvirkninger på 10 år. Studien fra Transportøkonomisk Institutt har også utført en mulighetesstudie av Knertenparken. De konkluderer med muligheter på nærmere 200 millioner i årlige ringvirkninger. I våre foreløpige kalkulasjoner har vi operert med forsiktighetsestimater på 110.000 gjester og 100 millioner i ringvirkninger. Knertenparken som en primærattraksjon vil kunne trekke gjester utenfra landsdelen og ringvirkningene vil ha effekt i vestre del av Sørlandet. Det gir oss gode muligheter til økt samarbeid og ikke minst økt verdiskapning i regionen fra Flekkefjord og inn mot Søgne, fra kyst til fjell. Det kan bli vestre del av Sørlandet sin Knertenpark

 

Bilde2  DSC 0718

 

Utvikling for Sørlandsbadet.

Vi har studert andre badeanlegg som har hatt attraksjonsutviklinger. Dette gir utvikling i vekst i besøkstallene. Vi har tidligere satt oss et mål om å nå 230.000 gjester innen 3 år med en trinnvis utvikling. Med å realisere Knertenparken vil det ligge potensiale i en besøksutvikling på overkant av 100.000 gjester. Med et godt samarbeid mellom Sørlandsbadet og Knertenparken bør det ligge muligheter at mange gjester vil besøke begge anleggene. Altså et potensiale til å bedre utviklingen til Sørlandbadet med å realisere Knertenparken. Samtidig som anleggen vil utfylle hverandre og ikke utkonkurrere hverandre så vil det kunne skapes varige konkurransefortrinn. Utviklingen av Knertenparken skal ikke gå på bekostning av Sørlandsbadtet sin utvikling. Ikke bare gir den bedre forutsetninger for Sørlandsbadet sin fremtid, den gir også store ringvirkninger og nye muligheter til områdene rundt.

Vi må skape fremtiden!

 

21.03.17