Atles blogg

Barnas Sommerfestival

Barnas Sommerfestival er en festival som retter seg til barn og barnefamilier der aktiviteter og musikk står i fremste linje. Vår intensjon er å gjøre den årlig og med mange deltakere og med regional bærekraft som fundament. Ambisjonene er høye, ikke bare med antall besøkende men vi har også et mål til å gjøre festivalen til en spydspiss på Sørlandet – Barnas Landsdel.

Rosfjord Strandhotell og Sørlandsbadet er arrangør, men uten en meget sterk regional deltakelse og svært godt samarbeidsklima hadde ikke festivalen vært mulig.

 

Barnas Sommerfestival

 

Mange aktører

Vi har invitert inn lokale og regionale aktører som er aktive i dag og som kan stå for aktivitetene selv. Da får vi en høyere kvalitet på aktivitetene, men ikke minst så får regionens mange muligheter promotert seg selv. Vi har uten tvil mye og mange attraksjoner og aktiviteter, disse ønsker vi i sterkest mulig grad skal bli synliggjort og deltakende på festivalområdet.

 

 

Kommunikasjon.

Kommunikasjon og synlighet er viktig i dagens samfunn.  I mange tilfeller er kommunikasjonene like viktig som selve aktiviteten – vi må jobbe hardt for å få den synliggjort og bevisstgjøre den overfor publikum parallelt med at forventningene innfris med god kvalitet på aktivitetene. Antakelig er det å gjøre oss synlige på Internett, optimalisere oss i Google - viktigere enn et skilt på E39. Gjennom denne festivalen kan vi jobbe i fellesskap, som igjen vil dryppe ned til hver enkelt aktør. Men aktørene i seg selv må følge opp – både i forkant og ikke minst dra nytte av ringvirkningene i etterkant.

 

Madcon gleder seg til de kommer....

 

Samhandling – og samhold.

På samme sett som at kommunikasjon er viktig så er samhandling og koordinasjon viktig. Festivalen kan bistå som ett lim og utvikle samhandlingen. Kompetanse er selvsagt veldig viktig, men vi vil også fremheve kunnskap og informasjon om hverandre som essensielt. Det at en aktør kan fortelle om andre gode og flotte aktiviteter og attraksjoner er gull verdt i dagens samfunn. Vi kan ikke bli verdensmester alene – vi må være et team. Hvis vi i tillegg kommuniserer sammen i sosiale medier og internett generelt sett, så høyner det i tillegg synbarheten og søkemotoroptimaliseringen. Vi får to ting i ett for alle aktørene som er med.

Utviklende for næringen.

Vi har vært innom både kommunikasjon og samhandling. Uten tvil vil et tettere nettverk stimulere til utvikling. Vi vil lære av hverandre og bli stimulert og inspirert. Dette vil igjen fremme utvikling og selvsagt vil litt intern konkurranse også stimulere til innovasjon og utvikling. En slik gruppe vil tiltrekke seg nye aktører som kommer til og er vi heldige kan dette igjen skape synergier til andre. Snakker vi en typisk kinderegg effekt?

Barnas Sommerfestival

Først og fremst skal dette bli en fantastisk fest med morsomme og interessante aktiviteter som forhåpentligvis skal glede mange. Der også ett mangfold kan skape interesse i ett bredt segment. Musikken og konsertene vil bidra til at hele blir en fullkommen festival - vi kan ikke ha en festival uten konserter, det hører med til festivalbildet. Og som alle festivaler med respekt for seg selv, så blir det egen festivalcamp – for hele familien. Vi gleder oss veldig!

 

Programmet for festivalen...

 

 

 

13.06.16