Atles blogg

Kompetanseprisen til Dyreparken - et paradigemskifte?

Denne uken fikk Kristiansand Dyrepark årets kompetansepris. Først og fremst vil jeg gratulerer Dyreparken - og ikke minst de ansatte. Et nybrottsarbeid er utført innen Opplevelsesnæringen. Står vi foran et paradigemskifte?

Næringen er inne i ett positivt trend og på mange felt så leder Sørlandet an i norsk sammenheng. Da Kristiansand Dyrepark denne uken mottok Kompetanseprisen så betyr det mye for næringen og betydelig mer enn den heder, ære og ros som faller til Dyreparken og dens ansatte isolert sett. En opplevelsesbedrift har mottatt en kompetansepris i konkurranse med tunge og tradisjonelle bedrifter. For vi andre som arbeider innen næringen så betyr det et positivt løft. Det nytter å fokusere langsiktig, det nytter å fokusere på systemer, det nytter å fokusere på opplæring, kunnskap og detaljer. Ett viktig steg er tatt, og Dyreparken leder an i utviklingen.

1412593_10153291343078202_7908284676542860745_o

Kristiansand Dyrepark.

 

Opplevlesesnæringen har alltid blitt oppfattet som fragmentert, ustrukturert, uten kunnskap og ingen forskning relatert til næringen. Professor Torgeir Reve har alltid harselert med næringen som nærmest useriøs og uten fremtid med lav inntjening og fortjeneste. Kan vi se et tydelig tegn på ett skifte nå?

Kristiansand Dyrepark, med Reidar Fuglestad i spissen forfekter ved enhver anledning behovet næringen har for kunnskap og forskning. Dyreparken har gått i bresjen og vist at det nytter. Gjennom USUS, næringsklyngen for Opplevelsesnæringen på Sørlandet og Telemark, har vi ofte hørt Reidar fortelle om dette. Det gir tydelige signaler til alle oss andre. Vi må gripe muligheten og forstå viktigheten av å fokusere på kunnskap, forskning og utvikling for næringen.

Kristiansand Dyrepark er den opplevelsesparken med størst attraksjonskraft i Norge. Vi vet at opplevelsesparker og temaparker er det som har størst tiltrekningskraft for å bevege turister. Opplevelsesnæringen er den næringen som på verdensbasis har størst vekst målt i prosent. I Norge ligger vi litt bak, men muligheten er gode og gjennom kunnskap kan vi legge et bedre grunnlag for å vokse ytterligere i Norge.

Det skjer mye på Sørlandet som viser vei og god utvikling. Norwegian digital travel conference arrangeres nå årlig i Kristiansand. Det er Visit Sørlandet i samarbarbeid med Digital Tourism Think Tank, Innovasjon Norge og NHO Reiseliv som står bak konferansen. Visit Sørlandet har fått mye honør og heder for å bryte med tradisjonell markedsføring og leder an og bryter ny vei innen digital markedsføring i norsk sammenheng. 

Sjømat på Sørlandet har også befestet sin posisjon og blitt en tradisjon. Tittelen indikerer fokus på sjømat, men det er absolutt en konferanse som fremmer kunnskap og inspirasjon innen opplevelsesnæringen. I år utvikles den og får ett nordisk fokus. Sjømat på Sørlandet arrangeres av Rosfjord Strandhotell i samarbeid med ASKO og Fiskeeksperten Reinhartsen

 

12484783_810781002365190_2458185352991374000_o (1)

Sjømat på Sørlandet.

 

 

Sørlandet har utviklet og befestet seg med kunnskapsbyggende og inspirasjonsrike konferanser. Begge med betydelige utenlandske profiler på foredragslista, som faktisk retter fokus ikke bare ut av regionen men også ut over Norges grenser. 

USUS har over 100 medlemmer idag og med 2 felles treff i året. Ut over det foregår det flere prosjekter og utviklingsprosesser innen samhandling. Blant annet kan nevnes matmanifestet som gjennspeiler seg i begrept #SpisSørlandet. Fokuset er å heve maten til å bli en del av opplevelsen samt fokusere på storytellingen. Det utvikles kunnskap og fokus på å utvikle attraksjonskraft og økt verdiskapning til hver bedrift. USUS har ikke bare blitt lagt merke til på Sørlandet. Representanter har vært ute i både Europa og USA og fortalt om utviklingen av USUS klyngen. Sørlandet er på kartet.

Sørlandet har også forskningsmiljøer innen Opplevelsesnæringen. Både Universitetet i Agder og Agderforskning har miljøer og akademisk kompetanse innen næringen. Men vi aktører må i betydelig sterkere grad fronte og presse mot ytterligere forskning og midler retter inn mot opplevelsesnæringen. Vi trenger ikke flytte oss lengre enn til Danmark der fakta og statistikk lever i en helt annen dimensjon. For ikke å snakke om forskningen innen Oppleveslesnæringen i Danmark. Så motto for oss aktører er at vi må fokusere enda sterkere og stå enda mer samlet til å søke om forskningsmidler og etterspørre mer fakta og statsitikk for næringen. Det er kun vi som kan gjøre den jobben!

Kompetanseprisen til Dyreparken kan være ett vendepunkt og en synliggjøring  og bevisstgjøring av det positive arbeidet Dyreparken har gjort og gjør. Jeg håper det kan stå som en symbols pris og som inspirasjon for å arbeide ytterligere med kunnskap og kompetanse for oss alle. Vi kan ikke beslutte eller vedta et paradigmeskifte - men vi kan stå samlet å arbeide for en ny tid. Så må fremtiden vise at vi er i starten på ett paradigmeskifte.

Gratulerer med Kompetanseprisen Dyreparken. Fantastisk! 

 

Atle 

 

 

Bilder.

Forsidebildet/ hovedbildet er fotografert av Heidi Sørvig/ Visit Sørlandet. Bildet fra Dyreparken og Sjømat på Sørlandet er lånt fra respektive hjemme/ facebook sider. 

30.01.16