Atles blogg

Lyngdal - en av Norges største besøkskommuner

Lyngdal og omegn har lange tradisjoner med turisme. Det hele startet for flere generasjoner siden og har gradvis utviklet seg til noe mer enn bare teltcamping. Turismen – eller la meg heller kalle det for besøks- og opplevelsesnæringen, har helt andre krav enn for 10 -20 år siden og ikke minst en helt annen posisjon. Idag er Lyngdal en av Norges største besøkskommuner, de har høyst omsetning målt pr innbygger innen handel- og service på Agder. I tillegg ligger de fleste hyttene i Vest-Agder i Lyngdal med nabokommunene. Nå skaper kommunen usikkerhet med sine veivalg på utvikling av industrien i Lyngdal. Tørr politikerne det?

Lyngdal og omegn har hatt en utrolig utvikling innen besøks- og opplevelsesnæringen. Handel- og serviceomsetningen har vært den best i Agder målt pr innbygger i flere år. Dette skyldes ikke at Lyngdølene handler mer mat og klær enn andre egder, turistene er selvsagt av vesentlig betydning. Camping, overnatting og hytter tiltrekker seg mange gjester gjennom sesongen, og ikke bare i 3 hektiske uker. Ikke sjeldent er innbyggerantallet i Lyngdal mer enn doblet om sommeren. Lyngdal CUP og Lyngdal Dyrskue er to arrangementer som tiltrekker seg store gjestestrømmer, samt store ringvirkninger. Sørlandsbadet som aktør har også god tiltrekningskraft med om lag 200.000 gjester årlig. Nylig gjennomførte Sørlandsbadet en ringvirkningsanalyse utført av Transport Økonomisk Institutt. Resultatet var at det årlig legges igjen 100 millioner kroner. For hver krone omsatt på Sørlandsbadet legges 3 kroner igjen i regionen. Vi kan bare drømme om hva hytte-, camping- og overnattingsgjestene legger igjen.

Turister og gjester er opptatt av aktiviteter, arrangementer og ting å gjøre. Det skal ikke så mye til før turister, hytte- og campingfolk tar en ekstra tur. Samtidig vet vi at det å komme på hytta, campingvogna eller et hotell er rekreasjon. Avslapping fra hverdagen, idyll og ro. I mange tiår har turistene funnet veien til vårt område. Kravene endres. Nå benyttes hytta gjennom hele året, til avkobling og bort fra hektisk hverdag. Når turisten er her så ønsker de aktivitet så vel som rekreasjon og idyll.

Den tiltrekningskraft som har vært til vårt område må vi ikke ødelegge, snarere må vi legge strategiske føringer for fremtiden innen besøks- og opplevelsesnæringen. Et vesentlig moment er å gi gode rammebetingelser og forutsigbarhet til næringen. Vi må vite hva vi kan forvente av tilrettelegging over tid. Et annet essensielt moment er at vi må stå «i lag». Storregionen fra Flekkefjord til Mandal og inn mot Søgne – selvsagt med innlandet - har mange fellesnevnere innen besøks- og opplevelsesnæringen. Dette må vi samle oss om og stå samlet å utvikle samskaping, aktiviteter og tilbud som forsterker turistene og de reisende. Ikke minst må vi tørre å heve ambisjonene og heve blikket utover – enn bare å se innover seg. I FVN (25. aug) skriver Are Kristiansen om synbarhet og at Kristiansand må fokusere på å bli blant Norges største byer. På Sørlandet trenger vi en by som er synlig, og da er det behov for størrelse. Vi kan ikke ta det for gitt at vi er synlig. På samme måte må de mindre kommunene tenke i den kommende kommunesammenslåing. Synbarhet! Da er det viktigere argument om hvor store vi bli være enn hvor små er det mulig å bli.

På verdensbasis er besøks- og opplevelsesnæringen den næringen som øker mest. I Norge ligger vi etter. Det betyr at vi har et potensiale til ytterligere vekst. Det er noen faktorer som er vesentlige i denne sammenheng. Det er forutsigbarhet og langsiktige rammevilkår og risikovillig kapital. I tillegg ligger Norge etter mht kunnskap, akademisk kunnskap. Vi skal bare forflytte oss til Danmark for å finne et bredt og sterkt akademisk forskningsmiljø, samt betydelig sterkere besøks- og opplevelsesnæring. Mulighetene er gode for oss!

Hvis vi fortsatt holder oss på verdensbasis, investeres det for å «bevege» og endre store turiststrømmer. Det er et virkemiddel som benyttes. Det er opplevelsesparker. Dubai som skal arrangere EXPO 2020 bygges det store opplevelsesparker for å bevege gjestestrømmen inn til Dubai for å styrke posisjonen frem til verdensutstillingen. I Østen bygges det enorme parker for å flytte store gjestestrømmer. Jeg tørr også å minne på at i Orlando og Disney World så var dette et øde område før Walt Disney kjøpte opp store landområdet og etter hvert bygde opplevelsesparker. I dag er det en by – en storby. Dette er selvsagt gjestestrømmer i helt annen skala enn det vi prater om på Sørlandet og i Lyngdal. Men det er viktig å se på trendene å forstå hva som skjer utenfor kommunegrensene.

Sørlandsbadet nærmer seg 10 år, med fortsatt gode gjestestrømmer. Men skal vi holde posisjonen er det av vesentlig art at vi utvikler oss. Knertenparken har vært diskutert og planlagt over lengre tid og vil kunne bidra til ytterligere vekst og gode ringvirkninger for mange. Den veldrevne Kvavik Camping er nå lagt ut for salg og det planlegges utbygging på Kvås lakseopplevelsessenter. For å lykkes med utvikling så må det ligge forutsigbarhet til grunn og en god tro for fremtiden at kommunen tilrettelegger for den næringen som har så stor betydning. Det er mer en de rene turistaktører som har omsetning av turistene. Tenker en på verdiskapningen som f eks håndverkerne skaper da det bygges 5 nye hytter?

Lyngdal har en utrolig historie og utviklet seg positivt med mange aktører innen besøks- og opplevelsesnæringen. Med å legge stategiske- og regionale føringer og samhandling til grunn er sannsynligheten betydelig større for økt verdiskapning og avkastning, samt økt gjesteopplevelsesverdi, enn et usikkert prosjekt der både inntekstpotensialet samt investeringsrammene er høyst usikre og udokumenterte.

Tørr politikerne ta sjansen? 

 

 

27.08.15