Atles blogg

#småbarnsfamilieidyll i Lyngdal og Barnas By i Kristiansand

I forrige uke lanserte Visit Sørlandet begrepet Barnas By som posisjoneringsstrategi på et frokostmøte hos Næringsforeningen for Kristiansand. Gjennom vinteren har Sørlandsbadet kommunisert #småbarnsfamilieidyll i Lyngdal om opplevelsene på Sørlandsbadet og andre opplevelser og aktiviteter i Lyngdal. Er vi på kollisjonskurs eller er det bare en fordel at Kristiansand har valgt Barnas By som posisjoneringsstrategi?

#småbarnsfamilieidyll har sitt utspring fra Sørlandsbadet og er ikke fremkommet gjennom noen prosesser eller workshops, men som et resultat på hva vi føler og erfarer på Sørlandsbadet og Lyngdal. Under Lyngdal Cup blant annet så dobles minst Lyngdal med foreldre og familier til de unge fotballspillerne. 

Med å kommunisere #småbarnsfamilieidyll og tydeliggjøre dette segmentet av turister, betyr ikke at Sørlandsbadet og Lyngdal ikke har tilbud eller prioriterer andre segmenter. Men i dagens samfunn handler det rett og slett om ikke å drukne i kommunikasjonen, det handler om å være sterk og tydelig. Spisset kommunikasjonsformen for å nå frem til målgruppen. 

I posisjoneringsstrategien Barnas By har det fremkommet kritikk fra både redaktører og sterke næringsledere. Sakens kjerne er at Barnas By er posisjoneringsstrategien til Visit Sørlandet for å kommunisere og markedsføre Kristiansand som Barnas By, ikke å trekke næringslivet til seg. På samme måte er tanken til #småbarnsfamilieidyll i Lyngdal. Det er vår måte å kommunisere ut av Lyngdal på for å nå frem til småbarnsfamilier i øst, vest og nord. 

Stjeler så Kristiansand turister fra i Lyngdal? 

Jeg er av den mening at dette styrker både Kristiansand og Lyngdal. 

Både forskning og erfaring viser til at området som innehar samme type tilbud, bidrar til at hele regionen styrkes og flere kunder (gjester) finner veien inn. Vi vet at rekkevidden på turister er stor og således er avstand mellom Lyngdal og Kristiansand ikke større enn at turister kan oppholde seg både den ene aller andre plassen og forflytte seg på dagtid nettopp for å få de opplevelsene de ønsker og har funnet ut finnes.

Jeg tror dette bare er begynnelsen, for jeg tror at flere vil finne retningen mot barn og småbarnsfamilier. I lengre tid har turiststrømmen til Sørlandet vært sterkt preget av småbarnsfamilier, mye på grunn av tiltrekningen til Dyreparken og Kaptein Sabeltann. Erfaringsmessig trenger ikke turistene bo i Kristiansand for å besøke Dyreparken og Sabeltann, de har bodd over store deler av Sørlandet og reiser til og fra. Det finnes mange aktiviteter og tilbud til barn på Sørlandet og slik sett har store deler av Sørlandet vært attraktivt selv om hovedmotivet for å reise til Sørlandet har vært Dyreparken og Sabeltann. 

At flere kommuniserer barn og eller småbarn er med på å forsterke attraktiviteten og tiltrekningen til Sørlandet. Dette gjelder både generell og spesifikk kommunikasjon og markedsføring, men ikke minst på Google søk så vil dette forsterkes og tydeligheten på barn og småbarnsfamilier styrkes i kommunikasjon/ markedsføring. 

Vi går en spennende tid i møte og jeg tror at Barnas By er valgt som posisjoneringsstrategi i Kristiansand er positivt på de som er tydelige på barn og småbarnsfamilier på Sørlandet.

Undervann  Lopet  Badesklie Ute

 

   

 

12.05.14