Atles blogg

Unisex garderober

Sørlandsbadet bygger om garderobene til unisex. I fellesskap med de andre badeland i Norge skal nå garderobene bygges om. Først ute er Jorekstad på Lillehammer og vi på Sørlandsbadet håper å ha garderobe ombyggingen klar til sommerferien. Vi følger en tysk modell som har vist seg å være svært populær

Etter styremøte i Badelandene.no i Kristiansand den 26. mars ble det vedtatt at det blir unisex garderober. Hovedmotivet i dette ligger i problematikken med aldersgrense for barn i egne garderober. Etter at vi på høsten satte en grense på seks år for barn i ”feil” garderobe, har vi mottatt mange klager på at ikke alle syvåringer klarer å ordne seg selv. Vi tar nå hensyn til disse klagene og gjør det enklere for alle sammen.

Dette vedtaket er grundig undersøkt og vi følger en tysk modell som er svært populær. Badelandene.no har vi hentet inspirasjon fra Tyskland. Vi har vært på studietur i Berlin og besøkt Bad am Spreewaldplatz som har drevet etter unisex-modellen i flere år. De har formidable besøkstall. 

Kjønnsforsker Sanna Sarromaa ved Høgskolen i Lillehammer uttrykker også svært tilfredshet med beslutningen til badelandene. Blant annet mener hun det er svært fremtidsrettet å gjøre denne endringen nå. 

vi viser til felles pressemelding fra badelandene.no

Sørlandsbadet vil komme tilbake når ombyggingen skal starte, men håpet er at alt er klart før sommerferien. 

01.04.14