Atles blogg

Forelesning på BI

I dag skal jeg forelese på BI om hvordan Sørlandsbadet bruker sosiale medier i sin hverdag. Med spesielt fokus på samskaping blant våre gjester og samarbeidspartnere

Det er et spennende tema - men ikke minst er det hyggelig å komme til BI og studiet i Co-Creation for å prate. Forhåpentligvis kan jeg bidra med noe overfor studentene, men jeg har en gylden mulighet til å bevisstgjøre det arbeidet Sørlandsbadet gjør på og i sosiale medier. Ikke minst håper jeg på kritiske spørsmål og gode idèer tilbake.

Sørlandsbadet er aktiv på Instagram, you Tube, Facebook, blogg, web med flere sider og grupper på ulike aktiviteter, prosjekter m.m. Vi har ett budskap å fortelle, om den gode opplevelsen som vi forhåpetligvis legger til rette for. Men ikke minst - hvis noen er misfornøyd, har idèer og tips. Det er enkelt å nå oss. Da gjelder det for oss å respondere og vurdere, endre seg osv. Fornøyde gjester kan legge igjen et bilde eller fortelle noe hyggelig. 

Sosiale medier er et utmerket verktøy til at gjestene kan bidra til å bedre sin opplevelse vi gir på Sørlandsbadet, hjelpe oss i vår strategi og prioriteringer fremover med tilbakemeldinger.

Idyll For Smaabarnsfamilier (1)

En sak er gjesten, en annen vinkling er at det å samskape og samhandle om opplevelser overfor gjestene med flere og ulike aktiviterer, arrangementer, informasjon osv. Ikke bare presentere Sørlandsbadet men sammen med andre opplevelser er av uvvurderlig betydning. Også her er sosiale medier fantastisk verkstøy å benytte. 

Sosiale medier har den effekten at "posteringene" sprer seg viralt. Det betyr at om en "venn" liker og/ eller deler "posteringen" så gjøres dette synlig innenfor denne vennens nettverk og vennekrets. Meldingene sprer seg "som ild i tørt gress". Aberet er at de ulike sosiale mediene har ulike muligheter og begrensninger slik at det alltid er flaskehalser. Da er det nyttig å ha kunnskap om de ulike mulighetene innenfor sosiale medier og bruke dem riktig - samskaping mellom de ulike mediene.

Da gleder jeg meg til forelesning på BI, og håper på god dialog og mange spørsmål tilbake 

14.03.14