Atles blogg

Babysvømming – fantastisk tid med barnet

Babysvømming er utrolig flott. Allerede fra tidlig stadium kan en begynne og det en fantastisk tid og gir nærhet mellom barnet og foresatte som er med. Ikke minst så stimulerer det også utviklingen for barnet på flere felt. Sørlandsbadet er klar med nye kurs 13. november.

Vi er allerede bra i gang med første kurs etter sommerferien og påmelding til de nye kursene i babysvømming, oppfølging- og småbarnsvømming er startet. Kursene er veldig populære og vi har nå tilbud både formiddag og ettermiddag hver onsdag. 

Det er Linda som har ansvaret for formiddagskurset og Mary-Ann som har ettermiddagskursene. Formiddagen er et tilbud vi startet opp med like før sommeren og som er et flott tilbud de som er hjemme med barnene. Vi er stolte over våre instruktører som lager gode opplevelser i bassenget med barnene.

Babysvømming har mange fordeler og anbefales å starte tidlig. Det gir gode opplevelser med barnet sammen med vann, noe som gir barnet en naturlig tilpasning til vann og reduserer mulighetene for barnet til å få vannskrekk. Å bade med babyer påvirker også sansene til barnets lukt, smak, syn, berøring og hørsel. Samtidig er det bra for motorikken til barnet. Det er altså mange positive ting foruten nærheten som skapes, og det er vel unødvendig å påpeke at det stimulerer barnet til å lære å svømme tidlig. Men det krever at en bader mye med barnet etter babysvømmingen.

Attraktiviteten etter babysvømming merker vi er positiv og vi er som sagt klar til å ta imot påmeldinger, litt mer om opplegget kan leses på Sørlandsbadet sin hjemmeside; http://www.sorlandsbadet.no/babysvoemming/

Ring 38 70 13 00 for påmelding

Babysvom2

21.10.13