Atles blogg

Sørlandsbadet Trening – kun for de spreke?

Vi på Sørlandsbadet Trening kommuniserer og engasjerer oss meget på trening, mye trening og mye kondisjon. Er vi bare til for de super spreke – eller er «bildet» annerledes? Har vi på Sørlandsbadet Trening feil fokus?

Tilbakemeldingene tyder på at mange har en oppfatning at våre medlemmer er superspreke. Vi sykler, trener, løfter vekter, er på gruppetreninger og løper hver dag. Derfor opparbeides det en redsel for å «komme i gang» hos oss for nybegynnere.

Dette tar vi alvorlig. Vi har jobbet en periode med dette og har satt i sving tiltak og nye prosjekter er i «anløp». Annette startet denne uken med et «Kom i gang-kurs», der 10 stk har startet opp og kommet seg i aktivitet og trening. Dette er et målrettet kurs der en kommer sammen i gruppe og blir aktivert og trenet. Kurset inneholder også samtaler for å tilpasse seg sine ønsker og behov gjennom kurset. Ikke minst etterpå, slik at en har motivasjon til å fortsette. Øker etterspørselen vil vi sette opp flere kurs og vi tenker også på flere slike kurs men da med annet treningsinnhold.

Denne uken som kommer vil vi presentere et lavterskels tilbud til bedrifter som retter seg til de som ikke trener og holder seg i aktivitet, eller som er «litt av og på» med egentreningen. Målet vårt her å skape en arena som inneholder både en sosial- og aktivitets faktor og over tid skal påvirke folks helse og trivsel. Mer detaljer om opplegg kommer om få dager.

Men, i dag har vi mange medlemmer som kommer på morgen, dagtid og kveld. Inntrykket er at vi har stort spenn i våre medlemmer og mange finner seg til rette, enten i apparatsalen og i gruppesalene. Vi har bra besøk gjennom dagen i både apparatsalen og godt «trøkk» på gruppetreningene. Tilbakemeldinger fra gjester som kommer «utenbys» fra er at de opplever Sørlandsbadet Trening som et sted for alle. På Sørlandsbadet Trening er de «spreke» som oftest poster på vår facebook side. Vi kommer ikke til å begrense denne aktiviteten – men vi utfordrer andre miljøer til å legge ut informasjon om trening. Gjennom Facebook dannes derfor et skjevt bilde av vårt aktivitetsinnhold, men vi arbeider med å bli bedre på kommunikasjonen på hele spekteret.

Uansett vår posisjon så tar vi kritikken alvorlig og jobber nå konkret med tiltak for å tilby et bredere spekter av service og tjenester på vårt treningssenter. Vi kommer ikke til å begrense aktivitetsnivået til det som er bra, snarere tvert om.  Flere ting vil dukke opp også her. Ett «Kom i gang kurs» er startet og til uken kommer vi med et spennende trivselsprosjekt. Parallelt så jobber vi til å bli flinkere til å kommunisere og vise hele vårt «spekter» innen trening på Sørlandsbadet Trening. Vi skal ikke bare bli bedre med våre treningstilbud – vi skal også kommunisere dem bedre. 

Vel møtt til en aktiv og helsebringende høst og vinter.

Tur Stav Setesdal _cycling -740

14.09.13