Atles blogg

Aktivitet, trivsel og helse prosjekt

- Best på Trivsel

Alle undersøkelser viser til at Lister kommer dårligere ut enn resten av Sørlandet på levekår. I tillegg kommer Sørlandet dårligere ut enn resten av landet. Dette vil vi på Sørlandsbadet «angripe». Vi skal trives minst like mye som Kristiansandere, vi skal ha like god helse og være like mye aktive som resten av Sørlendingene – sågar skal vi være bedre og ha bedre trivselsfaktor!! 

Sørlandsbadet har derfor tilrettelagt et prosjekt som utelukkende er lavterskel. Vi ønsker å «bevege» folket. Vi ønsker dialog med bedrifter og samhandling i et prosjekt som gjør noe med helse, aktivitet og trivselen til hver enkelt. De som trener regelmessig vil ha andre arena å komme til. Men her ønsker vi å lage et opplegg som er 3-årig med 3 valgmulighet til aktivitet gjennom uka. Minst en skal være om morgenen slik at vi får med oss butikkansatte og turnus folk også. Dette aktivitetstilbudet skal være en sosial arena der det å komme sammen å bevege seg og holde seg i aktivitet er det vesentlig. Å måle puls, ta tiden på 3 eller 5 km er uvesentlig. Å skape en kultur der vi kan treffes å holde oss i aktivitet og ha det hyggelig er det viktigste.

Samtidig vil de bedriftene som er med ha mulighet til 2 årlige foredrag og vi arrangerer i tillegg 2 familiearrangementer for ansatte med familier til alle bedrifter som er med. Vi tenker oss en kveld på Sørlandsbadet og et arrangement som er en familieaktivitet.  Vi «åpner» prosjektet med en kick off og drar i gang et familiearrangement i Sørlandsbadet som en offisiell åpning – BEST PÅ TRIVSEL.

Parallelt ønsker vi dialog med bedriftene slik at vi kan få i sving ulike kurs og andre aktiviteter som går på helse og trivsel. Røykesluttkurs, «kom i gang» kurs på trening for de som ønsker å komme videre, matkurs osv. Vi vil tilrettelegge for prøveperioder på trening for aktuelle bedrifter og vil også gi ekstra fordeler til disse bedriftene mht andre treningsprosjekter vi arrangerer. 

Legestanden endrer seg også. Fredag 13. sept hadde Fædrelandsvennen en større artikkel der et Legesenter i Trondheim med flere profilerte leger tilbød trening i stedet for medisinering. Men de påpekte at de ikke kunne være trenere, men alt for ofte så var medisinering en altfor «enkel» utvei etter et legebesøk. I mange tilfeller var mer aktivitet løsningen. I vårt prosjekt ønsker vi å forebygge. Men er det interesserte leger i området samarbeider vi mer enn gjerne. Les artikkelen

Vi har god kompetanse og egne fysioterapeuter på Sørlandsbadet gjør det mulig med tilrettelagte opplegg, oppfølging av skader og andre faglige vurderinger. 

Vår tanke er å være utendørs med spaserturer, småløping, sykkelturer o.l. Sykkelturene vil være vanlige turer, der en kan komme med sykkel med kurv og vi sykler en tur.

Dette prosjektet retter seg i første omgang til bedrifter og vi initierer ett 3-årig prosjekt. Vi er i dialog med fagmiljøer som kan måle endringer på prosjektet og plukke ut effekter. Utover prosjektet kan vi da også gjøre justeringer og korrigeringer. Viser det seg at det er interesse for andre personer enn ansatte i bedrifter vil vi fortløpende vurdere det. I dette prosjektet vil vi ikke måle puls eller konkurranser, tanker er at vi måler ulike former for trivselsfaktorer. 

Vi på Sørlandsbadet har sett oss lei på alltid å bli påminnet de dårlige levekårene og at vi skal ha det så mye verre enn Sørlendinger ellers. Vi skal bli best på TRIVSEL har vi bestemt, så håper vi at det kan gi synergier og oppstart av andre prosjekter som kan «bevege» levekårene våres på andre plan også. Vi skal  skape positivitet!

Er du interessert – les mer om innholdet.

Vel møtt til en aktiv og helsebringende høst og vinter. BEST PÅ TRIVSEL!

 

 

 

 

18.09.13